Alapítványok

TAKARÉKSZÖVETKEZETEK OKTATÁSI ALAPÍTVÁNYA

 

Az Alapítvány székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4.

Alapító: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség

Az Alapítvány célja:

Takarékszövetkezeti dolgozók, tagok és tisztségviselők képzésének elősegítése, a vidék lakosságának színvonalas pénzügyi szolgáltatásokkal való ellátása érdekében.
Az Alapítvány az által folytatott közhasznú tevékenységét a felnőttképzéshez, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján.
Az alapítványi vagyon felhasználási módja:
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni
Az alapító okiratban meghatározott célra az alapítványi vagyon, és az alapítványi vagyon kamata használható fel.
A benyújtott pályázat ügyében a döntés a kuratóriumot illeti meg.
Az Alapítványtól támogatásban és ösztöndíjban csak takarékszövetkezeti dolgozók, tagok és tisztségviselők, valamint a területi szövetségek és az Országos Szövetség munkatársai részesülhetnek. Az Alapítványtól támogatásban részesülhet továbbá a Takarékszövetkezeti Integráció keretében létrehozott, „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” tevékenységet végző olyan társadalmi szervezet, melynek célja összeegyeztethető az Alapítvány 4. pontban meghatározott céljával.
A kuratórium döntését egyedi pályázat esetén a benyújtástól, az Alapítvány által meghirdetett pályázat esetén  pedig a pályázati határidő lejártót követő 30 napon belül hozza meg.
A kuratórium ülésein minden tag egy szavazattal rendelkezik. A kuratórium döntéseit szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az Alapítvány működésének nyilvánosságra kerülése:
Az Alapítvány működéséről, az Alapítvány által meghirdetett pályázatokról és az Alapítványhoz beérkezett pályázatok elbírálásáról, a támogatások és ösztöndíjak odaítéléséről az Alapítványt kezelő kuratórium a ”Takarék” című újságban közleményt tesz közzé. 

 

Közhasznúsági jelentések:

 

 2011

 

2012

 

2013

 

TAKARÉKSZÖVETKEZETI DOLGOZÓK EGÉSZSÉGÉÉRT ÉS GYÓGYÍTÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY

 

Az Alapítvány székhelye: 1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4.

Alapító: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség

Az Alapítvány célja:

A takarékszövetkezeti dolgozók, és alkalmazottak egészsége megőrzésének, és betegségmegelőzésének elősegítése.
Az Alapítvány az által folytatott közhasznú tevékenységét a lakosság egészségügyi állapotának javításához, egészségének fejlesztéséhez és a betegség megelőzéshez, mint közfeladathoz kapcsolódóan végzi, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (1) bekezdése, (2) bekezdésének a), valamint (3) bekezdésének a) pontja alapján.
Az alapítványi vagyon felhasználási módja
Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni és felhasználni
Az alapító okiratban meghatározott célra az alapítványi vagyon, és az alapítványi vagyon kamata használható fel.
A célok bármelyikére benyújtott támogatási kérelem ügyében a döntés a kuratóriumot illeti meg.
Az Alapítványtól támogatásban azok a takarékszövetkezetnél és az integrációba tartozó takarékszövetkezetek által tulajdonolt, vagy fenntartott szervezeteknél dolgozó, munkát végző természetes személyek részesülhetnek egészségük megőrzése és betegségmegelőzés elősegítése céljából, valamint akiknek egészségi állapotuk, vagy gyógykezelésük érdekében erre szükségük van.
A kuratórium döntését a támogatási kérelem benyújtását követő 30 napon belül hozza meg.
A kuratórium ülésein minden tag egy szavazattal rendelkezik. A kuratórium döntéseit szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az Alapítvány működésének nyilvánosságra kerülése
Az Alapítvány működéséről, az Alapítvány által meghirdetett pályázatokról és az Alapítványhoz beérkezett pályázatok elbírálásáról, a támogatások és ösztöndíjak odaítéléséről az Alapítványt kezelő kuratórium a "Takarék" című újságban közleményt tesz közzé.

 

Közhasznúsági jelentések:

 

2011

 

2012

 

2013

 

TAKARÉKSZÖVETKEZETEK A MOZGÁSSÉRÜLT MŰVÉSZEKÉRT 

 

Az alapítvány székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 14.

      (1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4.)

Alapító: Országos Takarékszövetkezeti Szövetség

Az alapítvány célja: 

Az Alapítvány törekszik a mozgássérült képzőművészekkel kapcsolatot teremteni, igényeiket felmérni, valamint kiállításra szánt alkotásaikat felleltározni. Ezen túlmenően az Alapítvány célja a mozgássérült képzőművészek rendszeres vagy esetenkénti segélyezése, támogatása, mellyel enyhíteni kívánja élethelyzetükből adódó megélhetési gondjaikat és elősegíteni kívánja művészi tevékenységüket.
Az Alapítvány 2014. június hó 01. napjától már nem közhasznú civil szervezetként folytatja tevékenységét.

 

Közhasznúsági jelentések:

 

2011

 

2012

 

2013