Az elnöki vétó utáni takszövtörvény módosította a még hatályba nem lépett új Ptk.-t is - lecserélhetik a szektor vezetőit 2013. július 24.

Több szempontból is a magyar jogtörténet új fejezetét jelenti a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény. A takarékszövetkezeti ágazatot és a Takarékszövetkezeti Bank Zrt-t most állami kontroll alá vonó és későbbre privatizációt igérő jogszabály szerint a szövetkezetek eddigi tulajdonosi pozíciójuk mellé az utasítható bankfiók szerepét is megkapják. A változások érintik az értékpapír- a társasági, a polgári, ezen belül az öröklési jogot is. Egy Hpt. módosítás (216/A. § (1) bekezdés) szerint például "Ha törvény kivételt nem tesz, a szövetkezeti hitelintézet tagja, illetőleg örököse (jogutódja) tagsági jogviszonya megszűnésekor a szövetkezet saját tőkéjéből legfeljebb a részjegye összegére tarthat igényt."

Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvény létrehozása terén bővebb jogört kap az igazgatóság (Gt. 194. §). Létrejön az "átváltozó kötvény" (Gt. 194/A. §). amely egy később bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át. Elsőbbségi jogok biztosíthatók a kötvényjogosultaknak. E szabályokat átvezetik az Új. Ptk. Harmadik Könyvén is (3:240/A. §, 3:250/A. §, 3:297. §, 3:303. § (1)-(3), 3:305. §, 3:319. § (5).
Módosulni fog a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet is. Nemcsak a Takarékbank összes vezetőjének jogviszonyát szünteti meg főszabályként a törvény (19. § (9) bekezdés), hanem az eddig helyben választott takarék- és hitelszövetkezeti vezetők széke megdőlni látszik. Módosul ugyanis a szövetkezeti törvény (2006. évi X. törvény) is. A most felállított Integrációs szervezet, illetve az anyabank tisztújítást indítványozhat, külön törvényben meghatározott esetben a szövetkezet vezető tisztségviselőjét átmeneti időre törvényben erre feljogosított szervezet választhatja meg és hívhatja vissza. A vezető tisztségviselő kinevezéséhez pedig idén az Integrációs Szervezet, jövő évtől a Takarékszövetkezeti Bank hozzájárulása is szükséges.