Bejelentették a Takarékbank eladását (3.) MTI, Portfolio.hu 2014. március 10. 15:16

Az MFB és a Magyar Posta közleménye

Az MFB és a Magyar Posta azt közölte az MTI-vel hétfőn, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank (Takarékbank) Zrt. részvénycsomagjára beérkezett ajánlat értékelése és a pályázó projektcéggel folytatott többhetes tárgyalás nyomán március 10-én az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. és a Magyar Posta vezetői aláírták a Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.-vel a Takarékbank 54,8 százalékos részvénycsomagjára vonatkozó adásvételi szerződést. A tranzakció sikeres lezárása esetén közel 85 százalékra nő a szövetkezeti hitelintézetek és azok vezetőinek közvetlen és közvetett tulajdonrésze a Takarékbank Zrt.-ben - tették hozzá.

Az értékesítésre kerülő részvények vételára meghaladja a 9 milliárd forintot, amely így mind az MFB, mind a Magyar Posta részére jelentős árfolyamnyereséget jelent. A magyar állam ezzel a törvényben foglalt kötelezettségeinek eleget téve, a Takarékbankban szerzett átmeneti többségét biztosító részvénycsomagját egy szövetkezeti hitelintézeti többségű társaság részére értékesítette. A projektcégben részt vevő szövetkezeti hitelintézetek saját tőkéből finanszírozzák részvételüket a vállalkozásban - áll a közleményben.

A kormány döntése alapján a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetében (SZHISZ) az MFB fennálló részesedését nem értékesítik, így ezen a szervezeten keresztül a magyar állam a továbbiakban is kiterjedt szabályozási és szabályzatalkotási jogokkal rendelkezik majd a szektorban. Ennek megfelelően az SZHISZ tulajdonában marad az állam által a szektor intézményvédelmére juttatott, többek közt a keresztgarancia-rendszer anyagi fedezetéül szolgáló több mint 136 milliárd forint is.

Az érvényes pályázatot benyújtó Magyar Takarék Zrt.-ben meghatározó, közel 75 százalékos tulajdonosi befolyással szövetkezeti hitelintézetek bírnak. Ez a tény önmagában is mutatja, hogy a kormányhatározat előírásai teljesültek: a pályázati kiírás ténylegesen szövetkezeti hitelintézeteket hozott helyzetbe, a nyertes pályázóhoz hasonlóan bármely takarékszövetkezet számára nyitott volt a lehetőség érvényes pályázat benyújtására, és a szövetkezeti hitelintézetek szabadon választhattak a pályázatban történő részvételük módjáról - áll a közleményben.

A projektcégben részt vevő takarékszövetkezetek és elismert takarékszövetkezeti vezetők garanciát jelentenek arra, hogy a szektor megújítása a takarékszövetkezetek valós érdekei mentén és működési sajátosságainak figyelembevételével zajlik majd - jegyzi meg az MFB és a Magyar Posta közös közleményében.

Emlékeztetnek: a kormány még 2013 decemberében áttekintette a szövetkezeti hitelintézeti szektor átalakításának helyzetét és megállapította, hogy az átalakítás megfelelő ütemben halad, annak nyomán a pozitív változások visszafordíthatatlanok. Ennek alapján december 17-én kormányhatározat született a szövetkezeti hitelintézeti szektor átalakításának helyzetéről, valamint az MFB és a Magyar Posta Takarékbankban fennálló részesedéseinek értékesítéséről. A kormányhatározatnak megfelelően az MFB és a Magyar Posta mint kiírók nyilvános nemzetközi pályázaton értékesítették a Takarékbankban fennálló részvénytulajdonukat. A kormányhatározat arra is felhívta a kiírókat, hogy az értékesítési feltételek kialakításánál legyenek figyelemmel a banki szektorban a verseny élénkítésének szempontjaira, az európai jog követelményeire, a Takarékbank belső szabályaira, és - az előbbiekre is figyelemmel - a lehetőségek szerint a pályázati kiírás részesítse előnyben a takarékszövetkezeti szektor szereplőit.

A Takarékbank részvényeinek megvásárlására vonatkozó fő szabályokat már hónapokkal a pályázat január 3-ai megjelenése előtt a Takarékbank 2013. augusztus 27-én elfogadott alapszabályában rögzítették. Az alapszabály egyrészt deklarálta a takarékszövetkezetek elővásárlási jogát, másrészt lehetővé tette számukra, hogy lényegesen (ötvenszer) kedvezőbb áron jussanak hozzá a bank részvényeihez, mint bármely más, harmadik személy. A harmadik személyre vonatkozó szabályok tehát nem a pályázati kiírásban szerepeltek, annak módosításához a Takarékbank közgyűlési döntése szükséges - hangsúlyozzák.

December 20-án az MFB és a Magyar Posta az értékesítés előkészítésére, koordinálására és lebonyolítására közös bizottságot hozott létre, majd január 3-án megjelent a pályázati felhívás. A pályázati tájékoztató első részét három jelentkező vette át, közülük kettő fizette be az ajánlati biztosítékot és vette át a teljes pályázati tájékoztatót. A február 6-ai határidőig egy, a takarékszövetkezetek meghatározó többségével bíró jelentkezőtől érkezett be érvényes ajánlat. A pályázat szabályai a hasonló nemzetközi pályázatok követelményeinek megfelelőek voltak, az értékesítési bizottság már decemberben leszerződött a folyamatot vezérlő nemzetközi tranzakciós és jogi tanácsadóval, az érdeklődőknek adatszoba állt rendelkezésükre, továbbá menedzsmentinterjúkra is lehetőségük volt - áll a közleményben.

A Magyar Takarék is megszólalt

A társaság célja a részvények megszerzésével az volt, hogy a Takarékbank többségi tulajdona ismét a szövetkezeti hitelintézetek kezébe kerüljön. A társaság alaptőkéjéből 254 millió forint nem köthető szövetkezeti hitelintézetekhez, tehát közel 75 százalékos tulajdonnal rendelkeznek a szövetkezeti hitelintézetek (mindösszesen 58 százalék) és a szövetkezeti hitelintézeti vezetők (mindösszesen 16,8 százalék) együttesen, így a tranzakció sikeres zárása esetén a szövetkezeti hitelintézetek és azok vezetőinek közvetlen és közvetett tulajdona a Takarékbank Zrt.-ben meghaladja majd a 85 százalékot - áll a közleményben.

A társaság kiemelt céljának tartja, hogy a Takarékbank többségi részvénycsomagjának megszerzését követően tovább erősítse az újonnan kialakított szövetkezeti hitelintézeti integrációt, és nyitott az együttműködésre az összes érintett szövetkezeti hitelintézettel függetlenül attól, hogy a társaságban rendelkeznek-e tulajdonnal vagy sem.

A Magyar Takarék tulajdonosainak meggyőződése, hogy az integráció megújítása nyomán a Takarékbank vezetésével közösen képesek lesznek egy olyan új, versenyképes, tisztán hazai bázisú pénzügyi szolgáltatóvá válni, amely sikerrel veszi fel a versenyt a többi kereskedelmi bankkal, és amely - kihasználva a vidéki Magyarországon eddig felhalmozott több évtizedes tapasztalatait - idővel az ország vezető pénzügyi csoportjává válik.

"Az elmúlt időszakban a társaságot, illetve annak egyes tulajdonosait ért igaztalan támadásokra a szektor egységének megőrzése érdekében a későbbiekben kívánunk reagálni, tekintettel arra, hogy a munkát tekintjük elsődlegesnek, mivel mindannyian elkötelezettek vagyunk egy széles alapokon nyugvó, az integráció összes szövetkezeti hitelintézetét magába foglaló, a részjegytulajdonosok érdekeit szolgáló csoport létrehozásában" - írta a cég.