Ügyfeleink

 

 

A tagszervezetek az Integráció létrejötte óta korszakos fejlődést éltek át, s ez a folyamat most válik igazán érzékelhetővé a tagok és az üzleti partnerek számára is. A korábban szinte non-profit jelleggel működő falusi-kisvárosi pénzintézetek mára - önállóságukat továbbra is megtartva - egész országot behálózzák. Ebben az új helyzetben a tagszervezetek üzletpolitikáját továbbra is a döntően szövetkezeti jelleget tükröző ügyfélközpontúság határozza meg.


2010 végén a betétgyűjtésben 10 %-os (de a háztartási forint betétgyűjtésben több mint 19%-os), a mezőgazdasági hitelezésben, önkormányzati számlavezetésben, a bank-automaták üzemeltetésében több mint 15 %-os, valamint a háztartási forinthitelezésben 13%-os piaci részesedés értek el a szövetkezeti hitelintézetek.  A Széchenyi-kártya és a Gazdakártya forgalmazásában piacvezetők. A tagszervezetek jelentős szabad forrással rendelkeznek, amely hasznosítható, kiaknázható.

 

Tagszervezeteink egyes területen tiszteletreméltó piaci pozíciót értek el. Ez jelzi azt a komoly társadalmi kapcsolatot, szoros együttműködést, bizalmat, amit elértek főleg a vidéki közösségekben. A Takarékok a helyi emberek igényeit közelről ismerik, hiszen ők is ugyanott élnek. A vidék életében egyre fontosabb szerepet betöltő tagszervezeteink széles körű pénzügyi szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre, főleg

 

  • magánszemélyek, családok, őstermelők, egyéni vállalkozók,
  • a mikro-, kis-, és középvállalkozások,
  • az önkormányzatok, Leader-csoportok, egyesületek, társulások, civil szervezetek stb. részére.

 

Az elkövetkező években, a most kialakuló új világban, felértékelődik mindaz, ami erősíti a bizalmat, és leértékelődik mindaz, ami gyengíti. Felértékelődik az együttműködés, mert bizalmat ébreszt. A szövetkezeti, regionális hitelintézeti szektor a bizalomra épül, ebben van az ereje, jelentősége. A tagszervezeteink 100%-os hazai tulajdonban van, tagjaik magyar állampolgárok, a nyereséget nem viszik külföldre. A Magyar Takarékokat jóval kevésbé érintette a válság, mert elsősorban a helyi üzletekben érdekeltek. Jól ismerik az ügyfeleiket, névvel, és nem hívószámmal szólítják őket. Ez nagymértékben csökkenti mindkét fél számára az együttműködés kockázatát, ezért sokkal nagyobb a bizalom, és a bizalmi tőke. Ez a bizalom számszerűsíthető, pénzre váltható, ez jó az ügyfélnek és megnyugtató a hitelintézet számára.

 

A Kormány felismerte, hogy a hazai ügy támogatása szerves és elengedhetetlen eleme az ország fejlődésének, ezért a Magyar Takarékok nagyobb szerepet tölthetnek be az ország pénzügyi vérkeringésében. Az új Széchenyi-tervben, az önkormányzati finanszírozásban, az agrártámogatások közvetítésében, a pályázati rendszerek finanszírozásában az eddigieknél nagyobb súllyal vehetnek részt. 

 

Tagszervezeteinknél egyszerű és biztonságos bankszámlavezetésre számíthatnak azok, akik mindennapi pénzforgalmukat szeretnénk megkönnyíteni. Kedvező megtakarítási lehetőségeket találhatnak mindazok, akik gyarapodásra és biztos pénzügyi háttérre törekszenek. A helyben hozott döntések gyors és rugalmas hiteligénylést tesznek lehetővé. Ön is megtalálhatja a személyes igényeihez igazodó, legkedvezőbb megoldást, mert nemcsak a térség fejlődése függ a tagszervezetinktől, hanem a tagszervezetek is függnek a térség fejlődésétől. A boldogulás közös érdek.