Üzleti filozófiánk

A nemzetközi és a hazai példák is azt mutatják, hogy a szövetkezet, mint szervezeti formáció sikeresnek és működőképesnek bizonyult a történelem során. Tevékenységüket mindvégig a szövetkezés alapelvei - az önsegély, az önmagunkért való felelősség; az önkéntes tagság, az egy tag egy szavazat, és a demokratikus önkormányzatiság - vezérelték.

 

A takarékszövetkezetek tevékenységüket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye alapján és annak rendszeres ellenőrzése mellett végzik. Az ügyvezetés munkáját és a hitelintézeti tevékenység szabályszerűségét a felügyelő bizottság ellenőrzi. A közgyűlés (küldöttgyűlés) által választott igazgatóság irányítja a szövetkezet tevékenységét, munkaszervezetét, illetve dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a szövetkezet más szerveinek hatáskörébe.

 

A korábban szinte non-profit jelleggel működő falusi-kisvárosi pénzintézetek mára - önállóságukat továbbra is megtartva - egész Magyarországot behálózzák. Ebben az új helyzetben a takarékszövetkezetek üzletpolitikáját továbbra is a szövetkezeti jelleget tükröző ügyfélközpontúság határozza meg.

 

A takarékszövetkezetek működését tőkeerős háttér, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA) teszi még biztonságosabbá, amely magát a takarékszövetkezetet (általa pedig az ügyfelet) védi meg a válsághelyzet kialakulásától.

 

A szektorban lezajlott minőségi változás nyomán a korszerű szolgáltatások, banki konstrukciók az ország minden pontjáról gyorsan elérhetővé válnak. Az elmúlt években jelentős beruházásokat, számítástechnikai fejlesztéseket hajtottak végre a modern bankcsoport létrehozásáért.

 

A takarékszövetkezetek termékkínálatukkal igyekeznek minden tekintetben kielégíteni tagjaik és üzleti partnereik igényeit.  Fiókjaikban a következő szolgáltatásokat és termékeket érhetik el az ügyfelek:

- számlavezetés (lakossági, vállalkozói, önkormányzati);

- a hagyományos takarékbetétkönyv mellett korszerű betételhelyezési lehetőségek;

- személyi, fogyasztási, lakásépítési és vállalkozói hitelek;

- értékpapírok kezelése, befektetések;

- bankkártya, hitelkártya;

- lakás-elő takarékossági, biztosítási, és lízing termékek, stb.

 

Az utóbbi időben egyre több önkormányzat ismerte fel a helyi takarékszövetkezet által nyújtott előnyöket. Fontos szempont számukra, hogy a takarékszövetkezet eredményeinek egy része helyi adó formájában az önkormányzatnál jelenik meg. Emellett a takarékszövetkezetek számos más területen is - pl. közműfejlesztés, helyi iskolák, társadalmi szervezetek, helyi rendezvények támogatása - segítik az önkormányzatokat feladataik ellátásában. Továbbá hozzájárulnak a helyi vállalkozások életképességéhez, a helyi foglalkoztatás szinten tartásához, emeléséhez, és a környezetükben lakók életkörülményeinek javításához. A takarékszövetkezetek szerves részei a helyi közösségi életnek, támogatják a helyi társadalmi élet szereplőit, hiszen nagy hangsúlyt helyeznek a helyi iskolákkal, népdalkörökkel, sportegyesületekkel, tánccsoportokkal és más társadalmi szervezetekkel való együttműködésre.

 

„Profitkényszer kontra profitelvárás”

 

Profitkényszer

A magántulajdon működési mechanizmusát a közvetlen profitkényszer jellemzi.  Többnyire rövidtávú, közvetlenül kinyerhető, profitmaximalizáló törekvés jellemzi. Nem cél a jóléti, szociális rendszer megteremtése. Minden aktivitást az hatja át, hogy ebből mi lesz a tulajdonos haszna. Ha valami nem jár együtt közvetlen haszonnal, az nem érdekes, azt a tevékenységet nem folytatja. Vagyonarányos döntési mechanizmus működteti. Az dönt, kinek nagyobb a tőkéje.

 

Profitelvárás

A szövetkezet fogalmából, szövetkezeti értékekből (igazságos, demokratikus, egyenlő, szolidáris stb.) és elvekből kell kiindulni, nem megfeledkezve a történelmi múltról.

A bevételek és a kiadások közötti nyereségből finanszírozható mindennemű szociális, kulturális, művelődési  oktatási, sport kiadás. Tehát szükség van nyereségre. A szolgáltatásokat az elvek és értékek alapján olyan területen is fenntartják, ahol a forgalom alacsony szintje miatt a működés nem lehet nyereséges. A szövetkezetek hosszabb távon gondolkodnak, kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekednek. Egy tag – egy szavazat döntési mechanizmus működteti őket. A tagok nem a közvetlen nyereségben, sokkal inkább a nyújtott szolgáltatásban érdekeltek. A nyereség (profit) közvetett.